Językoznawstwo korpusowe – próba oceny nowych narzędzi badawczych na podstawie książki Corpus Linguistic for Grammar. A Guide for Research Christiana Jonesa i Daniela Wallera (London–New York 2015, 201 s.)Biber D., Conrad S., Reppen R., 2008: Corpus Linguistics: Investigating Language Structure and Use. Cambridge.

Collins L., 2019: Corpus Linguistics for Online Communication. London.

Głowacka E., 2011: Jakość bibliotek cyfrowych – aspekty i kryteria oceny. „E-mentor” nr 2 (39) [online: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/39/id/828; data dostępu: 30.11.2018].

Handfort M., 2018: Corpus Linguistics for Discourse Analysis. London.

Lewandowska-Tomaszczyk B., red., 2005: Podstawy językoznawstwa korpusowego. Łódź.

Lüdeling A., Kytö M., 2010: Corpus Linguistics: An International Handbook. Berlin.

McEnery T., Hardie A., 2011: Corpus Linguistics: Method, Theory and Practice. Cambridge.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego [online: http://nkjp.pl; data dostępu: 30.11.2018].

O’Sullivan J., 2019: Corpus Linguistics and the Analysis for Sociolinguistic Change. London.

Przepiórkowski A., Bańko M., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B., red., 2012: Narodowy Korpus Języka Polskiego. Warszawa [online: http://www.nkjp.pl/settings/papers/NKJP_ksiazka.pdf; data dostępu: 30.11.2018].

Przepiórkowski A., Górski R.L., Lewandowska-Tomaszczyk B., Łaziński M., 2009: Narodowy Korpus Języka Polskiego. „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXV, s. 47–56.

Rühlemann Ch., 2018: Corpus Linguistics for Pragmatics. London.

Sinclair J., 1991: Corpus, Concordance, Collocation. Oxford.

Timmis I., 2015: Corpus Linguistics for ELT. London.

Wray A., 2005: Formulaic Language and the Lexicon. Cambridge.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Wąsińska, K. (2019). Językoznawstwo korpusowe – próba oceny nowych narzędzi badawczych na podstawie książki Corpus Linguistic for Grammar. A Guide for Research Christiana Jonesa i Daniela Wallera (London–New York 2015, 201 s.). Forum Lingwistyczne, 6(6), 145-150. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.11

Kinga Wąsińska  kinga.wasinska@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1731-9347