Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja w języku – język w tradycji” (Katowice, 14 maja 2018)


Lisczyk, K., & Maciołek, M. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Tradycja w języku – język w tradycji” (Katowice, 14 maja 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 181-183. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.16

Karolina Lisczyk  karolina.lisczyk@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-8741-1595
Marcin Maciołek 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9147-1283