Ze slawistycznego BelgraduGreń Z., red., 2018: Językoznawstwo: prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018. (Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 13, t. 2.). Poznań.

Łapicz C., 2017: Kitabistyka: źródła, metodologia i perspektywy badawcze. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza”, vol. 24 (44), nr 2, s. 111–124.

Šorgić S., oprac., 2015: Zagonetna Srbija/Mysterious Serbia. Jovanović B., fot. Petrović N., tłum. na ang. Belgrad.

Zieliński B., red., 2018: Literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, folklorystyka: prace na XVI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Belgradzie 2018. (Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 13, t. 1.). Poznań.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-20


Sobczykowa, J. (2019). Ze slawistycznego Belgradu. Forum Lingwistyczne, 6(6), 189-194. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.18

Joanna Sobczykowa  jsobczykowa@wp.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6765-6309