Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III” (Katowice, 31 sierpnia – 1 września 2018)


Grzonka, M., & Romaniuk, K. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zaburzenia płynności mowy – teoria i praktyka. Edycja III” (Katowice, 31 sierpnia – 1 września 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 195-199. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.19

Małgorzata Grzonka  m.grzonka@onet.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2251-9375
Katarzyna Romaniuk 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5204-1283