Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu ,,Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 7 listopada 2018)


Hamerlok, D. (2019). Sprawozdanie z konferencji naukowej z cyklu ,,Bogactwo polszczyzny w świetle jej historii” (Katowice, 7 listopada 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 201-202. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.20

Dorota Hamerlok  dorota.hamerlok@onet.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3708-2567