Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne” (Katowice, 8‒9 czerwca 2018)


Gawrońska, M., Maksym-Kaczmarek, J., Niemiec, E., & Paprotny-Lech, M. (2019). Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne” (Katowice, 8‒9 czerwca 2018). Forum Lingwistyczne, 6(6), 185-188. https://doi.org/10.31261/FL.2019.06.17

Mariola Gawrońska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0929-7245
Jadwiga Maksym-Kaczmarek  jadzia.maksym@gmail.com
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5565-3613
Ewelina Niemiec 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7158-0135
Magdalena Paprotny-Lech 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9078-953X