[1]
SzamborskaA. 1. Typy zdań z użyciem polskich i koreańskich podstawowych czasowników ruchu – wnioski z badań ankietowych. Forum Lingwistyczne. 5 (1).