[1]
PutkaI. 1. Włoskie złożenia nominalne typu V+N – problemy tłumaczenia na język polski. Forum Lingwistyczne. 5 (1).