[1]
MałekJ. 1. Sprawozdanie z seminarium naukowego „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” (Katowice, 24–25 kwietnia 2017). Forum Lingwistyczne. 5 (1).