(1)
MaciołekM. Sukces Czy Porażka Fonodydaktyki Języka Polskiego Jako Obcego? Rozważania Na Temat Książki Michaliny Biernackiej <i>Znajdź Z Polskim Wspólny Język Fonetyka W Nauczaniu Języka Polskiego Jako Obcego Poradnik Metodyczny</I&gt; (Łódź 2016, 240 S.). FL 1.