PutkaI. (1). Włoskie złożenia nominalne typu V+N – problemy tłumaczenia na język polski. Forum Lingwistyczne, (5). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7426