SzamborskaA. Typy zdań z użyciem polskich i koreańskich podstawowych czasowników ruchu – wnioski z badań ankietowych. Forum Lingwistyczne, n. 5, 11.