PutkaI. Włoskie złożenia nominalne typu V+N – problemy tłumaczenia na język polski. Forum Lingwistyczne, n. 5, 11.