MałekJ. Sprawozdanie z seminarium naukowego „Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny” (Katowice, 24–25 kwietnia 2017). Forum Lingwistyczne, n. 5, 22 dez. 2018.