MatuszczykB. Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej „Logopedia w teorii i praktyce” (Chorzów, 16–17 września 2017). Forum Lingwistyczne, n. 5, 11.