CiesekB. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)” (Brenna, 25–27 października 2017). Forum Lingwistyczne, n. 5, 11.