Pastuch, Magdalena, i Kinga Wąsińska. 1. Od Redakcji. Forum Lingwistyczne, nr 5 (1). https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7420.