SzamborskaA. (1) Typy zdań z użyciem polskich i koreańskich podstawowych czasowników ruchu – wnioski z badań ankietowych, Forum Lingwistyczne, (5). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7425 (Udostępniono: 10sierpień2020).