PutkaI. (1) Włoskie złożenia nominalne typu V+N – problemy tłumaczenia na język polski, Forum Lingwistyczne, (5). Dostępne na: https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7426 (Udostępniono: 10sierpień2020).