[1]
SzamborskaA., Typy zdań z użyciem polskich i koreańskich podstawowych czasowników ruchu – wnioski z badań ankietowych, FL, nr 5, 1.