[1]
PutkaI., Włoskie złożenia nominalne typu V+N – problemy tłumaczenia na język polski, FL, nr 5, 1.