[1]
MałekJ., „Sprawozdanie z seminarium naukowego «Przestrzenie humanistyki cyfrowej – korpusy diachroniczne polszczyzny» (Katowice, 24–25 kwietnia 2017”), FL, nr 5, 1.