[1]
MatuszczykB., „Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Logopedycznej «Logopedia w teorii i praktyce» (Chorzów, 16–17 września 2017”), FL, nr 5, 1.