[1]
CiesekB., „Sprawozdanie z konferencji naukowej «Reprezentacje świata w dyskursach (modele, obrazy, wizje)» (Brenna, 25–27 października 2017”), FL, nr 5, 1.