Forum LingwistyczneR. Noty O Autorach. Forum Lingwistyczne, nr 5, Dec. 2018, https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FL/article/view/7437.