Między świadectwem życia i myślą filozoficzną. Recenzja książki ks. Kazimierza Marka Wolszy: Edyta Stein darem, wezwaniem i obietnicą. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2011Abstract

Between testimony of life and philosophical thought

Jan Paweł II: Wiara i krzyż są nierozdzielne. Homilia wygłoszona podczas mszy św. kanonizacyjnej 11 października 1998 r. „L’Osservatore Romano” 1998, nr 12

M. Hoffmann: Edyta Stein-dar, wezwanie i obietnica. W 45. rocznicę męczeńskiej śmierci, w roku beatyfikacji. „W Drodze” 1987, nr 8

E. Stein: Światopoglądowe znaczenie fenomenologii. Przeł. Z. Stawrowski. „Logos i Ethos” 1992, nr 1


Published : 2013-04-29


WesołowskaA. (2013). Między świadectwem życia i myślą filozoficzną. Recenzja książki ks. Kazimierza Marka Wolszy: Edyta Stein darem, wezwaniem i obietnicą. Opole: Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża, 2011. Folia Philosophica, 31. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6945

Agnieszka Wesołowska  agnieszka.wesolowska@us.edu.plOnce the submission is positively reviewed, accepted for publication, and published, the Authors retain the rights to the published material and grant the right to use it to third parties, in accordance with Creative Commons License 4.0 International: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Full information about CC BY 4.0: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0