[1]
OleśR. 2018. O możliwości rozwiązania aporii monizmu gnozeologicznego w filozofii Plotyna. Folia Philosophica. 33, (Apr. 2018).