[1]
FajlerM. 2018. Homerycka psyche jako potoczna kategoria ducha zmarłego. Folia Philosophica. 33, (Apr. 2018).