[1]
Turoń-KowalskaA. 2018. Sic et non. czyli problem „bałwochwalstwa polityki” w myśli Leszka Kołakowskiego. Folia Philosophica. 33, (Apr. 2018).