[1]
KubalicaT. 2018. Różne znaczenia szkoły w filozofii a neokantyzm Leonarda Nelsona. Folia Philosophica. 33, (Apr. 2018).