[1]
BańkaA. 2018. Josepha Maréchala badania nad psychologią doświadczenia mistycznego a problem empirycznego determinizmu. Folia Philosophica. 32, (Apr. 2018).