[1]
WoszczykA. 2018. Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Folia Philosophica. 31, (Apr. 2018).