[1]
SurzynJ. 2018. Ontologiczny dowód na istnienie Boga Immanuel Kant i Anzelm z Canterbury. Folia Philosophica. 32, (May 2018).