[1]
DrwięgaM. 2018. Człowiek w filozofii Jana Patočki i Józefa Tischnera. Folia Philosophica. 32, (May 2018).