(1)
OlesińskiD. Poznanie Dobra Jako Zwieńczenie Platońskiej Dialektyki. FP 2018, 33.