(1)
SawickaJ. Oryginalność Doświadczenia Historycznego W Ujęciu Franka Ankersmita. FP 2018, 33.