(1)
WesoĊ‚owskaA. Fenomenologia a Motyw Teoretyczny I Praktyczny. FP 2018, 33.