(1)
FajlerM. Homerycka Psyche Jako Potoczna Kategoria Ducha Zmarłego. FP 2018, 33.