(1)
KopkaA. Pytanie O Gościnność W Filozofii Jacques’a Derridy. FP 2018, 32.