(1)
KubalicaT. Różne Znaczenia Szkoły W Filozofii a Neokantyzm Leonarda Nelsona. FP 2018, 33.