(1)
BańkaA. Josepha Maréchala Badania Nad Psychologią Doświadczenia Mistycznego a Problem Empirycznego Determinizmu. FP 2018, 32.