(1)
WoszczykA. Rozumienie Rozumnego. Recenzja Książki Janusza Jaskóły: Pierwsza Filozofia. Stanowienie I Odkrywanie Rzeczywistości Filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. FP 2018, 31.