(1)
NorasA. Pojęcie Samoświadomości W Filozofii świadomości Paula Natorpa. FP 2018, 32.