(1)
MusiołA. Neokrytyczna Gnoseologia Szkoły Marburskiej Ujęcie Paula Natorpa. FP 2018, 32.