(1)
Ples-BębenM. Gastona Bachelarda Psychoanaliza Umysłu Naukowego. FP 2018, 32.