(1)
DrwięgaM. Człowiek W Filozofii Jana Patočki I Józefa Tischnera. FP 2018, 32.