FajlerM. (2018). Homerycka psyche jako potoczna kategoria ducha zmarłego. Folia Philosophica, 33. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6905