KopkaA. (2018). Pytanie o gościnność w filozofii Jacques’a Derridy. Folia Philosophica, 32. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6907