Turoń-KowalskaA. (2018). Sic et non. czyli problem „bałwochwalstwa polityki” w myśli Leszka Kołakowskiego. Folia Philosophica, 33. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6913