WoszczykA. (2018). Rozumienie rozumnego. Recenzja książki Janusza Jaskóły: Pierwsza filozofia. Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2011. Folia Philosophica, 31. Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/FOLIA/article/view/6947